Kort på Svenska

Radio Valo producerar och publicerar program som personer med utvecklingsstörningar och funktionshinder har gjort.

Radio Valo fungerar även som ett nätverk som består av tjugofem samarbetspartners från Finland och sex stycken från andra länder som Taiwan, Norge, Danmark, Malta, Stor-Britannien och Tanzania.

Radio Valo är en del av föreningen Lyhty ry:s verksamhet. Radio Valos verksamhet får stöd av RAY.

Radio Valo produktionen “Asemat” var nominerad till årets bästa ljudproduktion år 2013 i RadioMedias årliga gaala. Programmet “Isäntänä Kari Aalto” vann “Kund promotion” priset år 2014 i Radio gaalan.

Ta kontakt och delta i Radio Valos verksamhet!

Markus Vähälä
Projektkoordinator
markus.vahala@lyhty.net

Tytti Viljanen
Kanalchef
tytti.viljanen@lyhty.net

www.facebook.com/radiovalo

www.twitter.com/radiovalo

www.lyhty.fi