Tanyan Nimipäivät/Namnsdagar 10. 11.

Tanya avaa Härö-viikon 10. 11. kertomalla keskiviikon nimipäivät.

Tanya öppnar Härö-veckan den 10. 11. med att berätta onsdagens namnsdagar.

Jaa: