Haastattelu sisupartion toiminnasta

Toimittajat Timppa ja Taru pääsivät haastattelemaan sisupartion toiminnan vetäjä Katria. Mikä partio on ja mitä siellä tehdään...?

Jaa: